ÇALIŞMALARIMIZ

 

HUKUKİ DANIŞMANLIK

Kurumsal ve bireysel, hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

İŞ HUKUKU

İşçi alacakları, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yıllık izin ücreti, işe iade, mobbing (bezdiri), tazminatlar, iş kazası, meslek hastalığı davaları.

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Hizmet tespiti, sigorta başlangıcı tespiti, sigortalılık aidiyet tespiti, iş kazası tespiti, meslek hastalığı tespiti, idari para cezalarına itiraz davaları.

İCRA – İFLAS HUKUKU

Kurumsal veya bireysel icra takipleri, icra ve iflas davaları.

TİCARET HUKUKU

Kurumsal şirketlerin ticaret davaları.

AİLE HUKUKU

Boşanma, tazminat, mal rejimi, aile hukukuna ilişkin davalar.

MİRAS HUKUKU

Miras hukukuna ilişkin davalar.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Gayrimenkule ilişkin, tapu iptali ve tescili davaları.

CEZA HUKUKU

Ceza hukukuna ilişkin davalar.

İDARE HUKUKU

İdare hukukuna ilişkin davalar.

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici hukukuna ilişkin davalar.

UZMAN GÖRÜŞÜ

HMK’nın 293’ncü maddesi uyarınca,     iş ve sosyal güvenlik hukuku davalarında, objektif, uzman görüş raporu hazırlanmaktadır.  

UZLAŞMA SAĞLAMA

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun, 35 / A maddesi ve 14.04.2017 tarihli, 30038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik uyarınca taraflar arasında uzlaştırma hizmeti verilmektedir. 

ARABULUCULUK

Arabuluculuk mevzuatı uyarınca hizmet verilmektedir. 

İŞ HUKUKU & İK EĞİTİMİ

Gruplara, iş ve sosyal güvenlik hukuku ile insan kaynakları (İK) alanlarında eğitimler verilmektedir. 

SGK TEŞVİK HİZMETİ

Kurumsal şirketlere, 6111 sayılı Kanun uyarınca, işçilik maliyetini azaltmak için toplu ve aylık SGK teşvik danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

ASGARİ İŞÇİLİK DANIŞMANLIĞI

İhale konusu işler ve inşaat işlerinde sosyal güvenlik mevzuatı açısında asgari işçilik değerlendirmesi yapılması, salt işçilik ve malzemeli işçilik faturalarının analizi, ihale konusu işler ve inşaat işlerinde alt işverenlik kapsamında değerlendirme danışmanlığı verilmektedir. 

BORDROLAMA HİZMETİ

İnsan Kaynaklarının son derece dinamik ve karmaşık bir yapıya sahip olduğu günümüz dünyasında firmaların ana faaliyetleri haricindeki görevlerde çalıştırdıkları kadroları profesyonel bir zihniyetle yönetmekte ve bordrolama hizmeti verilmektedir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI (OSGB)

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yapması gereken iş ve işlemlerinin yerine getirip getirilmediğinin gözetimini yapmak, eksikliklerin tespiti halinde işverene bilgi vermek, ayrıca eksikliklerin giderilmesi anlamında iş güvenliği uzmanına ve işyeri hekimine rehberlik anlayışı içerisinde teknik destek sağlamak,

DENETİM HİZMETLERİ

5510 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuata uygunluk denetlemeleri ve raporlama ile 4857 sayılı Yasa ve ilgili Mevzuata uygunluk denetlemeleri ve raporlama, hizmetleri verilmektedir. Hizmetimizin detayları ve sunum talepleriniz için randevu alabilirsiniz. 

IMDC – ADR – TOD TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI VE EĞİTİMİ

Konusunda uzman, danışmanımız ile tehlikeli madde güvenliği konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmektedir. 

KARA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI HUKUKU DANIŞMANLIĞI 

Konusunda uzman, danışmanımız ile kara ve deniz taşımacılığı hukuku konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti verilmektedir.